Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności restauracji w Bielsku-Białej poprzez inwestycje przyczyniające się do wdrożenia nowych i ulepszonych usług w branży turystycznej.

Celem projektu jest:

– Utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy poprzez modernizację klubu muzycznego,

– Wzrost konkurencyjności i generowanie nowych miejsc pracy poprzez otwarcie ogródka gastronomicznego i podniesienie standardu sanitarnego klubu muzycznego,

– Ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii i niwelowanie jej negatywnych skutków poprzez wyposażenie klubu muzycznego i restauracji w wentylację z sekcją ozonowania oraz usługi na zewnątrz co zapewni bezpieczeństwo pracownikom i klientom.

 

Osiągnięcie celów projektu możliwe będzie dzięki zakupie niezbędnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wszystkie zadania w ramach projektu wpłyną na dostosowanie przedsiębiorstwa do obecnej sytuacji na rynku. Projekt przyczyni się także do utrzymania miejsc pracy oraz wzrostu zatrudnienia

 

Wartość projektu: 596 400,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 499 962,12 PLN