Przetarg na wykonanie zielonych ścian roślinnych do ogródka winnego

Przetarg na kompleksową wymianę klimatyzacji w Restauracji
Maj 18, 2020
Przetarg na wykonanie mebli i lamp według projektu
Maj 28, 2020

28.05.2020 - 20:00


STEK I WINO S.C."
43-300 Bielsko-Biała, ul.Ratuszowa 3
Ogłasza przetargi nieograniczone na:
1. Wykonanie donic betonowych wraz z ich zagospodarowaniem
Terminy:
- składania ofert - do dnia 08.06.2020 r. do godz. 11.30
- otwarcia ofert - dnia 08.06.2020 r. godz. 12.00

Wymagany termin realizacji zamówienia: 70 dni od podpisania umowy
Oferty należy przesłać na adres: biuro@stekiwino.pl lub do siedziby spółki na ul.Ratuszowej 3

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie procedury przetargowej.